Polityka prywatności i plików cookies

Firma Turbo-car Jerzy Migda z siedzibą w Łowiczu ul. Poznańska 26/30 (zwana dalej: Turbo-car) chroni prywatność Użytkownika w trakcie korzystania ze strony internetowej turbocar.pl (zwaną dalej: Serwis) z należytą ostrożnością i powagą, ponieważ przestrzega stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się z “Polityką prywatności i cookies” stosowaną przez Turbo-car.

 

Polityka prywatności i plików cookies

Zbieranie informacji oraz danych osobowych

TURBO-CAR poprzez Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji i danych osobowych, to znaczy nie są gromadzone dane pozwalające na ustalenie tożsamości użytkownika takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, itp. Wszelkie pozostałe dane przekazywane za pomocą tego Serwisu będą traktowane przez TURBO-CAR jako całkowicie poufne. Informacje te nigdy nie będą udostępniane stronom trzecim lub publikowane bez wcześniejszej zgody osoby odwiedzającej Serwis.

Dane osobowe, kontaktowe przekazywane z wykorzystaniem formularza rezerwacji (imię/imiona i nazwisko, e-mail, numer telefonu) nie są przetwarzane przez Serwis TURBO-CAR, a jedynie kierowane w postaci e-maila do odpowiedniej komórki organizacyjnej TURBO-CAR w celu realizacji zgłoszenia.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika

Stosowanie do przepisów o ochronie danych osobowych TURBO-CAR w Łowiczu informuje, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Jerzy Migda właściciel firmy Turbo-car z siedzibą ul. Poznańska 26/30 99-400 Łowicz, tel/fax: (46) 830-32-23 , e-mail: biuro@turbocar.pl, www: www.turbocar.pl
 2. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zgłoszeń na podstawie zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku);
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przetworzenia zgłoszenia;
 4. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu oraz do przenoszenia danych;
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 6. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia całego procesu realizacji zgłoszenia, po czym zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że TURBO-CAR zostanie do tego zobowiązane przez właściwy podmiot na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

TURBO-CAR jest wyłącznym właścicielem informacji oraz wszelkich danych zgromadzonych w Serwie i nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom trzecim w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. TURBO-CAR będzie wykorzystywało przekazane dane wyłącznie w celu w jakim zostały przekazane.

Bezpieczeństwo

TURBO-CAR chroni swoje dane w tym dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych manipulacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich dostępu przez osoby do tego nieuprawnione. Środki bezpieczeństwa rozwijane są sukcesywnie w miarę postępu technologicznego.

 

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną dla Użytkownika przez TURBO-CAR w Łowiczu.

Definicje

 • Administrator – oznacza przedsiębiorstwo Turbo-car, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;
 • Cookies (tzw. “ciasteczka”) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez zewnętrznych usługodawców Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
 • Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie turbocar.pl;
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu;
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 1. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 2. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje w Serwisie Cookies własne w następujących celach:

 1. do zabezpieczenia formularzy(tzw. anti-forger token) – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. zapamiętania decyzji o akceptacji polityki cookies– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies Zewnętrzne

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celach:

 1. umieszczania czcionek Google Fonts;
 2. zabezpieczeń formularzy za pośrednictwem mechanizmu reCaptcha.

Administratorem w/w cookies zewnętrznych jest: Google Inc. z siedzibą w USA.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy odnośniki z informacjami w jaki sposób można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.